Selecteer een pagina

Lid worden van de The Newf Society


Indien u zich wilt aanmelden als lid van de The Newf Society kunt u dit doen door:

  • Het inschrijfformulier (hier te downloaden) uit te printen,  in te vullen en vervolgens te versturen per mail of per post (de adressen staan op het inschrijfformulier).

  • Het bestuur beslist over uw aanvraag lidmaatschap.

  • Met het akkoord gaan van de voorwaarden en insturen van het inschrijfformulier en na acceptatie door het bestuur heeft u zich gecommiteerd aan The Newf Society.


Kosten Lidmaatschap:

Het lidmaatschap van The Newf Society geldt voor een kalenderjaar. Indien u lid wordt na 1 augustus van het lopende jaar wordt de contributie van een 1/2 lidmaatschapsjaar in rekening gebracht.

  • Het lidmaatschap van The Newf Society bedraagt per jaar € 45,- per lid.
  • Het lidmaatschap voor het 2e lid uit hetzelfde gezin en woonachtig op hetzelfde adres bedraagt per jaar € 25,-.
  • Het éénmalig inschrijfgeld bedraagt € 10,-.
  • Portokosten Buitenland worden apart in rekening gebracht.
  • Acties op het lidmaatschap zijn alleen geldig bij een 1 jarig lidmaatschap en zullen naar rato verrekend worden.


Opzeggen van het Lidmaatschap:

Opzeggingen dienen voor 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Opzeggingen worden altijd schriftelijk bevestigd.


De Reglementen:

De Statuten, het Huishoudelijk Reglement (HR) en het Verenigingsfokeglement (VFR) zijn op onze site gepubliceerd en na te lezen.

Indien u vragen heeft kunt u zich per e-mail wenden aan ledenadmin@thenewfsociety.com

FOKKERS CAFÉ

Beste fokkers, dekreu-eigenaren en overige geinteresseerden, Op vrijdagavond 10 november aanstaande organiseert The Newf Society een Fokkers café. Een informeel samenzijn waarin er ruimte is om met z’n allen van gedachten te wisselen over de huidige stand van zaken en...

Stop Nestinventarisatie

De TNS heeft in de laatste ALV op 02-07-2023 ervoor gekozen voorlopig de nestinventarisatie op te schorten daar er geen opvolging is met de data die eruit voort vloeit. We hopen ooit weer een gepaste manier te vinden om de data opgehaald bij nestinventarisatie op de...

21e ALV 02-07-2023

Op 02-07-2023 is de 21e ALV en na afloop het fokkersoverleg. Deze wordt gehouden bij KC Pampus, Weteringweg 2, 1358 AK, Almere Aanvang 13.00 uur, zaal open om 12.45 uur. De agenda is verstuurd naar de leden en staat ter inzage op het besloten gedeelte voor...

21-05-2023 Wandeling Marken

Yes wij gaan weer wandelen in de maand Mei. Op zondag 21 mei 2023 organiseert The Newf Society samen met onze leden Ron en Xandra Pranger een mooie wandeling op het schiereiland Marken. Zoals u inmiddels van ons gewend bent zal ook dit weer een prachtige wandeling...

22-04-2023 Aankeuringen

U kunt uw hond laten aankeuren op zaterdag 22 april. De kosten zijn €50,- voor leden en €100,- voor niet leden. Het inschrijfgeld tegelijk overmaken met de inschrijving op rek. nr. NL71 ABNA 0574 3875 95 t.n.v. The Newf Society o.v.v. aankeuring. Locatie: Camping...