Selecteer een pagina

Nieuws 2012

23.12.2012
De nieuwe NB staat weer online…. klik hier

 

10.12.2012
De Raad van Beheer heeft de nieuwe Raadar uitgebracht mbt de toekomst van de rashondensector, klik hier.

 

 19.11.2012
Op 29 juni 2013 organiseren wij onze 2e KCM wederom op het terrein van De Fruithof te Heteren. Meer informatie volgt.

 

De Nederlandse Newfoundlander Club organiseert op 10 maart 2013 haar 38e KCM, lokatie: De Hanzehal te Zutphen. Meer info kunt u op de site van de NNFC vinden.

 

 12.11.2012
Op 24.11.2012 zal de TNS vertegenwoordigd zijn met een stand in het Hondendorp van de Winner.

 

Op de site, onder welkom, aanmelding nieuw lid, weer nieuws.

 

 01.11.2012
Gaarne brengen wij u onder de aandacht om deel te kunnen nemen aan en workshop speuren en revieren, voor meer info.

 

Uitslagen Internationale Watersportwedstrijden en het Eindklassement beste Internationale Watersporter 2012 staan op de site, klik hier

 

17.10.2012
De Raad van Beheer heeft een persbericht uitgebracht m.b.t. het project Verwandschap en “het fokken van Rashonden” met het verzoek aan de rasverenigingen hun leden en fokkers hiervan op de hoogte te brengen.  Klik hier voor het persbericht en de linken.

 

09.10.2012
Graag brengen wij onze leden het standpunt van de Raad van Beheer m.b.t. de Rashondenwijzer van Stichting Dier & Recht onder de aandacht. In de brief van de Raad van Beheer wordt ondermeer doorgelinkt naar The Newf Society. Klik hier voor de mailing van de Raad van Beheer.

 

03.10.2012
De nieuwe Raadar van de Raad van Beheer is uit met een uitnodiging tot bijwonen van een presentatie, klik hier

 

02.10.2012
Nieuw op de site is de Verhalenhoek. Indien u als lid een leuk verhaal heeft met en over uw newfoundlander, kunt u dat in de verhalenhoek delen met ons lezers;
Er zijn enkele showuitslagen internationaal.

 

18.09.2012
Op de site onder Links de banner van de Winner geplaatst. Wij zullen met een stand aanwezig zijn op de komende Winner.
Klik hier

 

17.09.2012
Op 9 december 2012 organiseren wij de Pepernootwandeling. Er zijn 3 verschillende routes voor zowel puppen als de fervente wandelaars.
Klik hier voor meer info.

 

15.09.2012
De nieuwe Nieuwsbrief is uit, klik hier

 

09.09.2012
Showuitslag CAC show Alkmaar, klik hier

 

02.09.2012
Inschrijving vervolgsessies Raad van Beheer Fokkerstour 2012 open

 

De Raad van Beheer Fokkerstour 2012 was snel uitverkocht. Vandaar dat er vervolgsessies zijn gepland. De inhoud van deze vervolgsessies is identiek aan de sessies van het voorjaar. Voor deze vervolgsessies zijn nog plaatsen beschikbaar. De inschrijving is vanaf nu open voor iedereen.

 

31.08.2012
Nieuwsbrief FCI,

 

28.08.2012

 

Beste leden,

 

Vanmiddag hebben de leden van The Newf Society en de LCN die een individuele ontheffing aangevraagd hebben om watersport met honden te mogen doen, de individuele ontheffing schriftelijk van het Ministerie ontvangen, zodat zij de trekoefeningen mogen doen met het waterwerk! We mogen dus nu weer boten trekken, poppen halen en drenkelingen redden! Het werkt dus, individueel per hond ontheffing aanvragen, al heeft het wel drie maanden geduurd. Dit opent dus de mogelijkheid voor een ieder om dezelfde weg te volgen zolang er nog geen algehele ontheffing is voor watersport met honden. Benadrukt hierbij is, dat bij de aanvraag afgeweken is van het standaard invullen van de formulieren, simpelweg omdat de formulieren eigenlijk niet geschikt zijn voor onze tak van sport. Door het Ministerie is dit ook bevestigd, dus misschien worden de formulieren nog wel aangepast. Voorlopig is dit de oplossing om alles te mogen doen!

 

In dit stadium lijkt het wijs om de aanvraagformulieren in te vullen volgens het door TNS en de LCN gevolgde stramien. Graag geven wij hiertoe nadere toelichting en uitleg.

 

15.07.2012
op de site de rubriek Nieuws opgesplitst in het lopende verenigingsjaar en het archief.

 

 13.07.2012
De ontwikkelingen m.b.t. de rashondenfokkerij volgen zich in hoog tempo op. Na de door de Raad van Beheer georganiseerde bijeenkomst met Kay van de Linde en Maurice de Hond heeft staatssecretaris Henk Bleker een overheidsonderzoek voor (vooralsnog) twee hondenrassen aangekondigd. De Raad van Beheer heeft hierop een persbericht doen uitgaan dat terug te lezen is op hun website. Als u de link aanklikt leest u meer over de actuele stand van zaken binnen de georganiseerde kynologie en is de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer terug te vinden. Klik hier.

 

In de bibliotheek zijn enkele columns Zwart op Wit toegevoegd, zoals gepubliceerd in het kynologisch tijdschrift De Hondenwereld, die inzicht geven inzake de problematiek en het veranderende tijdsgewricht waarmee de rashondenfokkerij en de georganiseerde kynologie geconfronteerd worden. Tevens zijn interviews toegevoegd die de afgelopen maanden in De Hondenwereld zijn gepubliceerd van ons mede lid, succesvol exposant en fokker Casper Knippenborg  en van Hildeward Hoenderken, dierenarts en keurmeester van verschillende rassen.

 

26.06.2012
De waterwerktraining op 1 juli 2012 gaat niet door.

 

18.06.2012
Op de site 2 pages toegevoegd m.b.t. de KCM 2012 de foto’s, klik hier voor show foto’s of klik hier voor de dag foto’s

 

17.06.2012
De 1ste prijs van de verloting is niet opgehaald. Het winnende nummer is 460. Diegene die dat nr. heeft verzoeken
wij om zich in verbinding te stellen met het secretariaat;

 

Heeft u leuke foto’s van de KCM 2012 dan houden wij ons aanbevolen. Graag in als klein bestand (ong. 100KB) toesturen.

 

KCM TNS 2012: de uitslagen/the results, klik hier

 

04.06.2012
Geplaatst een dekbericht, klik hier

 

 

Op de site onder reglementen staat het aangepaste Verenigings Fok Reglement (VFR)

 

30.05.2012
De inschrijving voor de KCM 2012 op 16 juni 2012 is gesloten.

 

27.05.2012
De Nieuwsbrief, jaargang 2, nr 2 is uit en staat op de site, klik hier

 

22.05.2012
Sluitingstermijn van alleen de Online – inschrijving KCM 2012 is verlengd tot en met 30.05.2012

 

 

20.05.2012
The Newf Society onderstent van harte de petitie die door mevr. Gerda de Haan is gestart. Deze petitie roept iedereen op die het waterwerk een warm hart toe draagt te ondertekenen. Klik op onderstaande link:

 

http://petities.nl/petitie/beroof-de-newfoundlander-niet-van-het-waterwerken

 

18.05.2012
Vandaag in de Telegraaf een artikel over het waterwerk

 

 

16.05.2012
Uitzending van Vandaag de Dag en met name het Newf-item

15.05.2012
Vandaag zijn in Brielle, op onze waterwerklocatie, tv opnamen gemaakt voor het programma “Vandaag de Dag” het ochtend programma van Wakker Nederland, gepresenteerd door Eva Jinek en Merel Westrik. De opnamen worden uitgezonden op woensdag 16 mei 2012 tussen 07.00 en 09.00 uur op Ned. 1.

 

 10.05.2012
Reactie van het Kynologen Verbond Nederland op de verplichte DNA zoals weergegeven in de eerder genoemde nieuwsbrief van de Raad van Beheer: klik hier

 

Digitale nieuwsbrief Raad van Beheer: Thema: Verplichte DNA: klik hier

 

04.05.2012
Het ministerie heeft vandaag 4 mei 2012 de navolgende schriftelijke verklaring aan The Newf Society verstrekt:

 

”Er is opnieuw uitgebreid gekeken naar de reikwijdte van artikel 36 van de GWWD. Onder het begrip ‘hond als trekkracht gebruiken’ moet worden verstaan: Een activiteit waarbij een hond doelbewust wordt ingezet om op het land of in het water een kar, slee, boot, danwel een ander voorwerp, dier, of mens voort te trekken. Dat betekent dat een deel van de activiteiten van de sport waterwerk onder de definitie van trekkracht vallen en dus verboden zijn. Concreet betekent dit dus dat het verbod gehandhaafd zal blijven en er indivuduele ontheffingen moeten worden blijven aangevraagd.  Verder merkte u op dat waterwerk al tientallen jaren in Nederland wordt beoefend zonder dat hier tegen wordt opgetreden. Daarop is geantwoord dat de prioriteit van de handhavende instanties niet heeft gelegen bij het gericht handhaven van het verbod op het inzetten van honden als trekkracht. Dit betekent echter niet dat het verbod niet van kracht was. Het bovenstaande wordt zo snel als mogelijk breder gecommuniceerd en wordt op onze website www.drloket.nl gepubliceerd of dit is inmiddels al gebeurd.”

 

 Het bestuur van The Newf Society en de Commissie Waterwerk zullen zich beraden en u hoort van ons.

 

 18.04.2012
Waterwerk: toen waren er al wijze mannen………

 

17.04.2012
Update waterwerk:

 

In de afgelopen weken is er bij TNS achter de schermen hard gewerkt om duidelijkheid te krijgen over het verbod dat is opgelegd door het Ministerie op de trekoefeningen boot, pop en drenkeling halen in het waterwerk, omdat deze volgens het Ministerie vallen onder art. 36 van de GWWD waarin men stelt dat een hond geen lasten mag trekken. De enige mogelijkheid om alle oefeningen op dit moment legaal te kunnen doen, is een individuele ontheffing per hond per activiteit aan te vragen via de site van het DR Loket. De hiervoor te gebruiken formulieren zijn echter gebaseerd op het trekken van voertuigen en niet op het trekken van vaartuigen, laat staan voor poppen en drenkelingen en in deze vorm dus eigenlijk niet te gebruiken. In de afgelopen periode is er door TNS ook contact gezocht met de handhavende instanties om te vragen hoe zij met dit verbod om gaan. In navolging hiervan hebben ook zij contact gezocht met het Ministerie en om duidelijkheid gevraagd. Zij hebben ons gemeld dat inderdaad Waterwerk met honden valt onder artikel 36 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD).  En dat het waterwerk met honden altijd al viel onder de reikwijdte van artikel 36 van de GWWD. Op dit moment vindt binnen het ministerie wel overleg plaats over de mogelijkheden om een uitzondering te maken voor waterwerk. We hopen in de loop van deze maand meer duidelijkheid te kunnen geven.

 

 29.03.2012
Verbod Waterwerk Ministerie, uitleg….. klik hier

 

 19.03.2012
Toegevoegd aan de site: een dekbericht en links-pagina

 

 13.03.2012
Inschrijving voor de KCM 2012, voor leden en niet leden, vanaf nu mogelijk,

 

 26.02.2012
In de bibliotheek geplaatst en artikel over castratie, voor en tegen, klik hier

 

 Geplaatst een dekbericht…. klik hier

 

13.03.2012
The day after…… op facebook een impressie van de snertwandeling.

 

 10.02.2012
Verandering vertrek Snertwandeling, klik hier of ga over de pijl linksboven van de site-pages

 

 03.02.2012
Nieuwe page: Downloads toegevoegd aan de site, klik hier

 

11.01.2012
Vanavond om 22.45 uur op ZDF ( Duitse TV-zender) een documentaire over “Das Illegale Geschäft mit Hundebaby’s. 

 

 10.01.2012
Attentie: De TNS heeft een nieuw rekeningnummer: 169286436 tnv The Newf Society te Brummen. Gaarne bij betalingen en donaties bovenstaand rekeningnummer gebruiken.

 

04.01.2012
De FCI heeft een nieuwe nieuwsbrief gepubliceerd.

 

U heeft als lid/fokker of bedrijf / niet lid de mogelijkheid te adverteren op onze site, voor meer info klik hier

FOKKERS CAFÉ

Beste fokkers, dekreu-eigenaren en overige geinteresseerden, Op vrijdagavond 10 november aanstaande organiseert The Newf Society een Fokkers café. Een informeel samenzijn waarin er ruimte is om met z’n allen van gedachten te wisselen over de huidige stand van zaken en...

Stop Nestinventarisatie

De TNS heeft in de laatste ALV op 02-07-2023 ervoor gekozen voorlopig de nestinventarisatie op te schorten daar er geen opvolging is met de data die eruit voort vloeit. We hopen ooit weer een gepaste manier te vinden om de data opgehaald bij nestinventarisatie op de...

21e ALV 02-07-2023

Op 02-07-2023 is de 21e ALV en na afloop het fokkersoverleg. Deze wordt gehouden bij KC Pampus, Weteringweg 2, 1358 AK, Almere Aanvang 13.00 uur, zaal open om 12.45 uur. De agenda is verstuurd naar de leden en staat ter inzage op het besloten gedeelte voor...

21-05-2023 Wandeling Marken

Yes wij gaan weer wandelen in de maand Mei. Op zondag 21 mei 2023 organiseert The Newf Society samen met onze leden Ron en Xandra Pranger een mooie wandeling op het schiereiland Marken. Zoals u inmiddels van ons gewend bent zal ook dit weer een prachtige wandeling...

22-04-2023 Aankeuringen

U kunt uw hond laten aankeuren op zaterdag 22 april. De kosten zijn €50,- voor leden en €100,- voor niet leden. Het inschrijfgeld tegelijk overmaken met de inschrijving op rek. nr. NL71 ABNA 0574 3875 95 t.n.v. The Newf Society o.v.v. aankeuring. Locatie: Camping...