Selecteer een pagina

Nieuws 2021

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws…

18-09-2021

10e KCM

Locatie: Manege Fjordhest-Gard te Hoenderloo

Keurmeester Angel Maestro Lafuente (ES.)

Reservekeurmeester Hildeward Hoenderken (Bij overschrijding max. inschrijvingen per klasse en/of Covid-19 regels bij gerelateerde problemen met een buitenlandse keurmeester).

 

05-09-2021

Sluitingstermijn  Inschrijving KCM

 

11-07-2021

Brevetttendag WWV WAB. Keurmeester Koen Vanlanduyt. Meer info www.wwv-wab.jimdo.com 

 

06-06-2021

19e Algemene Ledenvergadering

Adres: KC Pampus, Weteringsingel 2, 1358 AK, Almere

27-04-2021

Bent u lid en wilt u gratis op de fokkerslijst of dekreuenlijst? Stuur uw gegevens van uw kennel en/of dekreu naar info@thenewfsociety.com

 

21-04-2021

LET OP: AANGEPASTE SCREENING ELLEBOOGDYSPLASIE

De Raad van Beheer coördineert onderzoeken naar erfelijke afwijkingen, waarbij op gestandaardiseerde wijze rashonden op een bepaalde afwijking worden onderzocht en geclassificeerd. De screening op elleboogproblemen (elleboogdysplasie) is een veel voorkomend onderzoek bij verschillende rassen. In 2020 is de beoordelingswijze aangepast. In dit artikel meer daarover.

In het protocol voor elleboogdysplasie (ED) is opgenomen dat de internationale richtlijnen van de IEWG (International Elbow Working Group) worden gevolgd, een internationaal orgaan dat de elleboogdiagnostiek zo veel mogelijk standaardiseert. Wij verkeerden lange tijd in de veronderstelling dat wij de richtlijnen van het IEWG één op één volgden. Recent bleek echter dat dit niet het geval was: de eindbeoordeling werd bij ons gebaseerd op de graad van artrose (botnieuwvorming) en niet op (een verdenking van) een primaire laesie. Dit laatste is een afwijking die ervoor zorgt dat het gewricht vervormt, waardoor ED ontstaat (primair). Artrose treedt op als gevolg van ED (secondair).

Primaire laesie

Het IEWG had de beoordelingswijze al in 2010 aangepast, maar deze wijziging is destijds niet bij de Raad van Beheer doorgevoerd. Dat is in april 2020 alsnog gebeurd. Vanaf dat moment hebben alle honden die verdacht waren van een primaire laesie een graad 2 gekregen en bij aanwezigheid van een primaire laesie een graad 3. De communicatie hierover naar de rasverenigingen had directer en duidelijker moeten verlopen. Het fokbeleid van veel rasverenigingen zal nu waarschijnlijk alleen gebaseerd zijn op de artrose. Door de verandering in beoordeling lijkt het alsof er meer honden zijn met slechte ellebogen, terwijl er voor die tijd sprake was van een onderrapportage. De primaire laesie kent een hoge erfelijkheidsgraad en is daarmee belangrijk voor het fokbeleid. Het advies is derhalve om niet te fokken met honden met (een verdenking op) een primaire laesie.

Deeluitslagen

De Raad van Beheer gaat de certificaten van oude uitslagen (uitgegeven tussen 2010 en 2020) niet aanpassen. Wel vragen zij de rasverenigingen om hier aandacht aan te besteden indien zij ED in hun fokbeleid hebben opgenomen. Het is mogelijk dat zij als vereniging de deeluitslagen meenemen in de beoordeling van de gezondheidsresultaten. De deeluitslagen staan in Nederland altijd vermeld op het certificaat. Ook zijn de deeluitslagen zichtbaar op Dutch Dog Data (www.dutchdogdata.nl). Mochten er verschillen zijn, dan is het certificaat altijd leidend.

 

Beleid TNS op aangepaste screening elleboogdysplasie (ED)

Uit bovengenoemde schrijve van de Raad van Beheer heeft het bestuur op advies van de Commissie Fokkerij en Gezondheid het volgende besloten:

Mocht uit de nieuwe screening elleboogdysplasie (ED) van de Raad van Beheer blijken dat de hond niet meer voldoen aan het huidige fokreglement, artikel 4.3, dan kunt u gebruik maken van artikel 9.3 of artikel 9.6 uit ons fokreglement, te weten dispensatie.

Het bestuur zal dan informatie inwinnen over de beoordeling en bekijken welke mogelijkheden er zijn. Dit betekend dus niet dat dispensatie ten alle tijden toegekend gaat worden.

 

21-04-2021

Enkele weken geleden heeft een groep fokkers contact opgenomen met het bestuur van de TNS om hun zorgen te uiten over ons ras. Een online meeting met deze fokkers waarin zij hun perspectief gaven hoe zij de fokkerij zien en wat er in hun opinie gewijzigd zou moeten worden, is aanleiding geweest voor het bestuur om verder in gesprek te gaan om te kijken of deze groep fokkers ons zouden kunnen versterken op fok gerelateerde vraagstukken bij onze vereniging. De newfoundlander populatie staat onder druk, regels en uitsluiten, versmallen de genenpopulatie. Met als gevolg, inteelt en ongezondere honden/meer ziektes. Er moet iets gebeuren.

Inmiddels heeft het bestuur  de Commissie Fokkerij en Gezondheid uitgebreid met Mia Koning-Hof, Marcel Davids en Marco Buurman. Zij zullen samen met Beate van Genabeek & Mandy van Beek het fokreglement bekijken en daar waar het kan wijzigingen aanbrengen, zodat er uiteindelijk minder honden uitgesloten gaan worden voor de fokkerij. Het doel hiervan is om uiteindelijk meer honden in de fokkerij te krijgen en meer genen-diversiteit te creëren.

Daarnaast moet er nog meer gebeuren, want met alleen een wijziging in fokreglement ben je er niet. Hierover zal de Commissie Fokkerij en Gezondheid de komende periode met elkaar over sparren.

12-04-2021

De TNS is verheugd dat de Commissie Fokkerij en Gezondheid is uitgebreid met Mia Koning-Hof, Marcel Davids en Marco Buurman. Welkom en wij wensen jullie veel succes.

 

04-04-2021

Het waterwerk seizoen is weer geopend. Door het slechte weer is de 1e training afgelast.

01-04-2021

Inschrijving voor de KCM op 18 september is geopend!!

U kunt online inschrijven of d.m.v. het inschrijfformulier downloaden en opsturen.

 

17-01-2021

Beste waterwerker Internationaal 2020 & Beste waterwerker TNS 2020.

Wegens het Corona virus zijn er weinig tot geen brevetten georganisserd. Wij hebben dan ook besloten om in 2021 geen Beste Waterwerker Internationaal 2020 beker uit te reiken. Wij hopen dat het jaar 2021 weer als vanouds gaat lopen! Wel willen wij Miranda Hagens met Nicky van de Glazenstad (Teevie) als Beste Waterwerker TNS 2020 overige rassen feliciteren. Zij heeft 2 hele mooie brevetten, NL-D en WAH 1 behaald in 2020. Deze beker zal op een nader te bepalen moment uitgereikt worden.

01-01-2021

De datums voor he waterwerkseizoen 2021 zijn bekend. U vind deze elders op de site.

 

01-01-2021

The Newf Society wenst u een heel gelukkig jaar.

 

 

19e Algemene Ledenvergadering 06 juni 2021

Aanvang 13:00 uur, Adres: KC Pampus, Weteringsingel 2, 1358 AK, Almere

Commissie Fokkerij en Gezondheid

De Commissie Fokkerij en Gezondheid is uitgebreid met Mia Koning-Hof, Marcel Davids en Marco Buurman.

Datums waterwerk 2021

De datums voor het seizoen 2021 zijn bekend. Kijk hiervoor bij Actueel> waterwerk of Waterwerk> info

18e (Jaar)vergadering 27 september 2020

Aanvang : 13.00 uur Adres: KC Pampus, Weteringsingel 2, 1358 AK, Almere

08-03-2020 Wandeling rivierengebied Dordrecht

Op 8 maart hebben we als wandeling Dordrecht rivieren gebied op staan.Dit in verband dat deze stad 800 jaar geleden stadsrecht kreeg. Dit loopt langs het buiten gebied, door het park langs de watertoren(nu hotel) met een mooie tuin. Zo lopen wij langs het wantij naar...

05-01-2020 Wandeling Naarden

05-01-2020 Nieuwjaarswandeling Naarden(vesting) Het sfeervolle vestingstadje Naarden was ooit een moderne militaire verdedigingspost van waaruit de toegangsweg tot het rijke gewest Holland en de koopmansstad Amsterdam werd verdedigd. Nu is het een prachtig historisch...

08-12-2019 Wandeling Rheden

Op 8 december gaan we wandelen bij de Veluwezoom in Rheden. Een mooie route naar het uitzichtpunt Herikhuizerveld. Aanvang: 12.00 uur Adres: Heuvenseweg 5a, 6991 JE Rheden.

Lezing Pijn en Pijnherkenning 13-11-2019

Lezing door Drs. ing. Iris van Deur op 13-11-2019. Locatie KC Pampus, Weteringweg 2, 1358 AK, Almere Aanvang 19:30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur. Meer info zie Actueel > Agenda of Nieuws 2019

17e Algemene Ledenvergadering 23 juni 2019

Aanvang 13.00 uur. Adres: KC Pampus, Weteringsingel 2, 1358 AK, Almere

16e Algemene Ledenvergadering 15 juli 2018

Aanvang 13:00 uur. Adres: Restaurant het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, 3584 AD, Utrecht.