Selecteer een pagina

Nieuws 2021

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws…

Onze KCM in de VND

Trots zijn wij op onze Vereniging!! Onze KCM gehouden op 18 september 2021 staat in het december nummer van onze Duitse vrienden “Verein von Neufundländer-Freunden und Züchtern in Deutschland”(VND). Om met de woorden te spreken van onze oosterburen “Nächstes Jahr gerne wieder…..”. Dat is beloofd!

 

19-12-2021

Wandeling in Epe afgelast!

01-11-2021

Het nieuwe VFR is goedgekeurd door de RvB. Meer info zie Fokkerij> VFR of Diversen> Downloads

29-10-2021

Lezing hartonderzoek door dr. Niek Beijerink. Meer info op gedeelte Agenda> Vergaderingen en Lezingen

22-10-2021

Lezing oogonderzoek door dr. Christiane Görig. Meer info op gedeelte Agenda> Vergaderingen en Lezingen

19-10-2021

De wandelingen seizoen 2021/2022 staan weer online. Zie menu wandelingen.

19-10-2021

Onze KCM 2022 is goedgekeurd door de RvB. De datum is 18-09-2022. Locatie Fjordhest-gard te Hoenderloo.

Met trots kunnen wij u meedelen dat we weer een topper als keurmeester hebben.

Dhr. Einar Paulsen uit Denemarken. Dus noteer de datum maar vast in de agenda en kom naar ons volgende feestje!

 

10e KCM TNS 18.09.2021

 

Inschrijving is gesloten.

Keurmeester Angel Maestro Lafuente (ES.)

Locatie: Manege Fjordhest-Gard te Hoenderloo 

Aanvang 13.00 uur. Exposanten welkom vanaf 12.00 uur. Standhouders volgens afspraak.

Een bewijs van vaccinatie is verplicht (d.m.v. Corona app of uitgeprint). Ook een negatieve PCR test van max. 72 uur of sneltest gevalideerd door overheid is geldig. Zonder vaccinatie of test helaas geen entree.

Dit jaar zijn er i.v.m. RIVM regels toegangsbewijzen. Voor toeschouwers: bij de ingang kunt u een kaartje kopen voor €2.50 p.p.

De 1,5 meter afstand regel is niet nodig bij dit evenement.

Wij wensen iedereen een hele fijne tentoonstelling.

 

 

11-07-2021

Brevetttendag WWV WAB. Keurmeester Koen Vanlanduyt. Meer info www.wwv-wab.jimdo.com  

 

04-07-2021

De wijzigingen in het VFR zijn met grote meerderheid goedgekeurd in de AV. Deze zullen nu eerst naar de RvB gestuurd worden ter goedkeuring. Wij willen Mia Koning-Hof en Marco Buurman hartelijk welkom heten in het bestuur. Ook willen wij Day Botenga bedanken voor het jaar dat zij in het bestuur heeft gezeten, maar zo ruimhartig was om tussentijds af te treden en haar bestuursfunctie af te staan aan Mia Koning-Hof.

 

06-06-2021 verplaatst naar 04 juli 2021 !

19e Algemene Ledenvergadering

Adres: KC Pampus, Weteringsingel 2, 1358 AK, Almere

 

02-06-2021

INDENTIFICATIE EN REGISTRATIEPLICHT

In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht. De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt. In de loop van 2021, waarschijnlijk niet vóór 1 oktober, komen hier regels bij. Hierbij nogmaals de belangrijkste punten (zie ook de Raadar van januari en maart 2021 Raad van Beheer) voor fokkers.

De nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond moet zorgen voor een betere controle op de hondenhandel, zodat illegale en malafide hondenhandel beter kan worden aangepakt. In dit nieuwe systeem worden de fokker, importeur, dierenarts of chipper geregistreerd. Het is dan direct duidelijk waar de hond vandaan komt, en van wie de hond een chip en paspoort kreeg.

Informatie voor fokkers

Van belang voor fokkers is dat iedere fokker zich eenmalig moet registreren. Deze registratie is ook verplicht als iemand slechts één nestje wil fokken! De registratie van een niet-bedrijfsmatige fokker heet ook UBN-nummer, maar hoeft niet aan de voorwaarden voor bedrijfsmatige fokkerij te voldoen. Wel zijn er kosten voor registratie (de overheid geeft aan ca. € 20,-).

De UBN-registratie is door de overheid voor particuliere fokker vertaald naar Uniek Basis Nummer en gaat via hetzelfde loket van de RVO. Heeft u als bedrijfsmatige fokker al een UBN? Dan kunt u gewoon dat nummer blijven gebruiken. Lees ook de officiële informatie op de website van de RVO.

Registratie van honden | RVO.nl | Rijksdienst

De ingangsdatum is in de loop van 2021, maar zeer waarschijnlijk niet vóór 1 oktober 2021.

 

14-05-2021

Het waterwerk gaat op 16 mei niet door. We zien u graag weer op 30 mei terug.

27-04-2021

Bent u lid en wilt u gratis op de fokkerslijst of dekreuenlijst? Stuur uw gegevens van uw kennel en/of dekreu naar info@thenewfsociety.com

 

21-04-2021

LET OP: AANGEPASTE SCREENING ELLEBOOGDYSPLASIE

De Raad van Beheer coördineert onderzoeken naar erfelijke afwijkingen, waarbij op gestandaardiseerde wijze rashonden op een bepaalde afwijking worden onderzocht en geclassificeerd. De screening op elleboogproblemen (elleboogdysplasie) is een veel voorkomend onderzoek bij verschillende rassen. In 2020 is de beoordelingswijze aangepast. In dit artikel meer daarover.

In het protocol voor elleboogdysplasie (ED) is opgenomen dat de internationale richtlijnen van de IEWG (International Elbow Working Group) worden gevolgd, een internationaal orgaan dat de elleboogdiagnostiek zo veel mogelijk standaardiseert. Wij verkeerden lange tijd in de veronderstelling dat wij de richtlijnen van het IEWG één op één volgden. Recent bleek echter dat dit niet het geval was: de eindbeoordeling werd bij ons gebaseerd op de graad van artrose (botnieuwvorming) en niet op (een verdenking van) een primaire laesie. Dit laatste is een afwijking die ervoor zorgt dat het gewricht vervormt, waardoor ED ontstaat (primair). Artrose treedt op als gevolg van ED (secondair).

Primaire laesie

Het IEWG had de beoordelingswijze al in 2010 aangepast, maar deze wijziging is destijds niet bij de Raad van Beheer doorgevoerd. Dat is in april 2020 alsnog gebeurd. Vanaf dat moment hebben alle honden die verdacht waren van een primaire laesie een graad 2 gekregen en bij aanwezigheid van een primaire laesie een graad 3. De communicatie hierover naar de rasverenigingen had directer en duidelijker moeten verlopen. Het fokbeleid van veel rasverenigingen zal nu waarschijnlijk alleen gebaseerd zijn op de artrose. Door de verandering in beoordeling lijkt het alsof er meer honden zijn met slechte ellebogen, terwijl er voor die tijd sprake was van een onderrapportage. De primaire laesie kent een hoge erfelijkheidsgraad en is daarmee belangrijk voor het fokbeleid. Het advies is derhalve om niet te fokken met honden met (een verdenking op) een primaire laesie.

Deeluitslagen

De Raad van Beheer gaat de certificaten van oude uitslagen (uitgegeven tussen 2010 en 2020) niet aanpassen. Wel vragen zij de rasverenigingen om hier aandacht aan te besteden indien zij ED in hun fokbeleid hebben opgenomen. Het is mogelijk dat zij als vereniging de deeluitslagen meenemen in de beoordeling van de gezondheidsresultaten. De deeluitslagen staan in Nederland altijd vermeld op het certificaat. Ook zijn de deeluitslagen zichtbaar op Dutch Dog Data (www.dutchdogdata.nl). Mochten er verschillen zijn, dan is het certificaat altijd leidend.

 

Beleid TNS op aangepaste screening elleboogdysplasie (ED)

Uit bovengenoemde schrijve van de Raad van Beheer heeft het bestuur op advies van de Commissie Fokkerij en Gezondheid het volgende besloten:

Mocht uit de nieuwe screening elleboogdysplasie (ED) van de Raad van Beheer blijken dat de hond niet meer voldoen aan het huidige fokreglement, artikel 4.3, dan kunt u gebruik maken van artikel 9.3 of artikel 9.6 uit ons fokreglement, te weten dispensatie.

Het bestuur zal dan informatie inwinnen over de beoordeling en bekijken welke mogelijkheden er zijn. Dit betekend dus niet dat dispensatie ten alle tijden toegekend gaat worden.

 

21-04-2021

Enkele weken geleden heeft een groep fokkers contact opgenomen met het bestuur van de TNS om hun zorgen te uiten over ons ras. Een online meeting met deze fokkers waarin zij hun perspectief gaven hoe zij de fokkerij zien en wat er in hun opinie gewijzigd zou moeten worden, is aanleiding geweest voor het bestuur om verder in gesprek te gaan om te kijken of deze groep fokkers ons zouden kunnen versterken op fok gerelateerde vraagstukken bij onze vereniging. De newfoundlander populatie staat onder druk, regels en uitsluiten, versmallen de genenpopulatie. Met als gevolg, inteelt en ongezondere honden/meer ziektes. Er moet iets gebeuren.

Inmiddels heeft het bestuur  de Commissie Fokkerij en Gezondheid uitgebreid met Mia Koning-Hof, Marcel Davids en Marco Buurman. Zij zullen samen met Beate van Genabeek & Mandy van Beek het fokreglement bekijken en daar waar het kan wijzigingen aanbrengen, zodat er uiteindelijk minder honden uitgesloten gaan worden voor de fokkerij. Het doel hiervan is om uiteindelijk meer honden in de fokkerij te krijgen en meer genen-diversiteit te creëren.

Daarnaast moet er nog meer gebeuren, want met alleen een wijziging in fokreglement ben je er niet. Hierover zal de Commissie Fokkerij en Gezondheid de komende periode met elkaar over sparren.

12-04-2021

De TNS is verheugd dat de Commissie Fokkerij en Gezondheid is uitgebreid met Mia Koning-Hof, Marcel Davids en Marco Buurman. Welkom en wij wensen jullie veel succes.

 

04-04-2021

Het waterwerk seizoen is weer geopend. Door het slechte weer is de 1e training afgelast.

01-04-2021

Inschrijving voor de KCM op 18 september is geopend!!

U kunt online inschrijven via OnlineDogShows

 

17-01-2021

Beste waterwerker Internationaal 2020 & Beste waterwerker TNS 2020.

Wegens het Corona virus zijn er weinig tot geen brevetten georganisserd. Wij hebben dan ook besloten om in 2021 geen Beste Waterwerker Internationaal 2020 beker uit te reiken. Wij hopen dat het jaar 2021 weer als vanouds gaat lopen! Wel willen wij Miranda Hagens met Nicky van de Glazenstad (Teevie) als Beste Waterwerker TNS 2020 overige rassen feliciteren. Zij heeft 2 hele mooie brevetten, NL-D en WAH 1 behaald in 2020. Deze beker zal op een nader te bepalen moment uitgereikt worden.

01-01-2021

De datums voor he waterwerkseizoen 2021 zijn bekend. U vind deze elders op de site.

 

01-01-2021

The Newf Society wenst u een heel gelukkig jaar.

 

 

FOKKERS CAFÉ

Beste fokkers, dekreu-eigenaren en overige geinteresseerden, Op vrijdagavond 10 november aanstaande organiseert The Newf Society een Fokkers café. Een informeel samenzijn waarin er ruimte is om met z’n allen van gedachten te wisselen over de huidige stand van zaken en...

Stop Nestinventarisatie

De TNS heeft in de laatste ALV op 02-07-2023 ervoor gekozen voorlopig de nestinventarisatie op te schorten daar er geen opvolging is met de data die eruit voort vloeit. We hopen ooit weer een gepaste manier te vinden om de data opgehaald bij nestinventarisatie op de...

21e ALV 02-07-2023

Op 02-07-2023 is de 21e ALV en na afloop het fokkersoverleg. Deze wordt gehouden bij KC Pampus, Weteringweg 2, 1358 AK, Almere Aanvang 13.00 uur, zaal open om 12.45 uur. De agenda is verstuurd naar de leden en staat ter inzage op het besloten gedeelte voor...

21-05-2023 Wandeling Marken

Yes wij gaan weer wandelen in de maand Mei. Op zondag 21 mei 2023 organiseert The Newf Society samen met onze leden Ron en Xandra Pranger een mooie wandeling op het schiereiland Marken. Zoals u inmiddels van ons gewend bent zal ook dit weer een prachtige wandeling...

22-04-2023 Aankeuringen

U kunt uw hond laten aankeuren op zaterdag 22 april. De kosten zijn €50,- voor leden en €100,- voor niet leden. Het inschrijfgeld tegelijk overmaken met de inschrijving op rek. nr. NL71 ABNA 0574 3875 95 t.n.v. The Newf Society o.v.v. aankeuring. Locatie: Camping...

26-03-2023 Bossche Bol Wandeling Heeswijk-Dinther

26 MAART BOSSCHE BOL WANDELING HEESWIJK-DINTHER We wandelen in de omgeving van Heeswijk-Dinther alwaar het prachtige Kasteel Heeswijk zich bevind. De wandeling voert ons langs dit kasteel wat een voormalige waterburcht is uit de 11e eeuw. Laten we proberen om de...

12-02-2023 Koek en Zopie wandeling Goois Natuurreservaat Crailo

Koek en Zopie wandeling 12 februari Na onze succesvolle snertwandeling gaan we nu wandelen in het Goois Natuurreservaat Crailo in Huizen. Adres: Oud Bussumerweg 52 Huizen. Tegenover is parkeerplaats. Afrit 7 Bussum, de Noord Crailoseweg uitrijden, deze gaat over in...

08-01-2023 Snertwandeling Epe

Onze snertwandeling beloofd weer een hele gezellige te worden! We gaan wandelen in Epe op 08 januari. We verzamelen om 10.30 uur op de parkeerplaats  van Restaurant "de Ossenstal". Wandeling start om 11.00 uur. Adres: Ossenweg 10, 8161 PZ Epe Laten we deze gezellige...

13-11-2022 Wandeling Appelscha

13-11-2022 Wandeling Appelscha in Friesland Het herfst/winterseizoen is weer aangevangen, dus ook dit jaar gaan we weer een aantal wandelingen met onze viervoeters organiseren. De 1e wandeling staat gepland in Appelscha op 13 november. We verzamelen om 10.30 uur op de...

ICFWD 3- 4 september in Kesteren

De International Cup for Waterworkdogs wordt dit jaar in Nederland gehouden. Er strijden 6 landen waaronder Nederland mee naar de titel Beste Waterwerker en Beste Waterwerk land. Op zaterdag 3 september is er nog een training van de deelnemende landen, rond 16.00 uur...